ПОШУК МЕДІАТОРА

Некомерційний незалежний інформаційний ресурс дозволяє:

  • сторонам конфліктів / спорів – знайти медіатора для вирішення своєї ситуації
  • судовій системі, державним органам, органам місцевого самоврядування – проінформувати сторони спорів про місце, де можна обрати медіатора
  • медіаторам – мати рівні можливості для самопрезентації

Медіація можлива в таких категоріях спорів:

Сімейний спір

Цивільний спір

Комерційний спір

Трудовий спір

Адміністративний спір

Інші конфлікти/спори

Добровільна
участь

Конфіденційність переговорів

Пошук взаємоприйнятного рішення

Швидке вирішення конфлікту

Медіація

Добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню конфлікту або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Медіатор

Спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію

Добровільна
участь

Конфіденційність переговорів

Пошук взаємоприйнятного рішення

Швидке вирішення конфлікту

Медіація

Добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню конфлікту або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Медіатор

Спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію

Поширені запитання

Медіація проводиться на будь-якій стадії юридичного (цивільного, кримінального, адміністративного, господарського, виконавчого тощо) процесу, тобто до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу

Меню