ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
інформаційного ресурсу mediators.com.ua

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика конфіденційності інформаційного ресурсу mediators.com.ua (надалі – Сайт “Пошук медіатора” або Сайт) містить правила збору, обробки, зберігання та використання інформації про персональні дані користувачів цього веб-сайту, а також інформацію про засоби комунікації з ними.

1.2. Політика конфіденційності Сайту mediators.com.ua створена відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

1.3. До цієї Політики конфіденційності можуть вноситись зміни, про що адміністратор Сайту невідкладно повідомляє користувачів Сайту шляхом розміщення оновленої Політики конфіденційності на Сайті.

1.4. В цьому документі терміни використано в таких значеннях:

Користувач – будь-яка фізична особа, яка перебуває на Сайті і використовує ресурси Сайту, в тому числі Медіатор. 

Медіатор – фізична особа, яка відповідає вимогам Закону України “Про медіацію”, включена до Переліку медіаторів Сайту або має намір подати відомості про себе для включення до Переліку медіаторів Сайту.

Перелік медіаторів Сайту – сукупність відомостей про медіаторів, яка формується на основі наданої медіаторами інформації про себе та про послуги, які вони згодні надавати, користуючись ресурсами Сайту.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Файл cookie – невеликий текстовий файл, який Сайт надсилає Користувачу для полегшення наступного відвідування ним Сайту. Файли cookie не містять жодних персональних даних. Користувач може керувати файлами cookie на рівні браузера, приймаючи або відхиляючи їх. Відхилення файлів cookie Користувачем може перешкоджати використанню певних функцій Сайту.

1.5. Користуючись ресурсами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.6. Адміністратор Сайту не перевіряє достовірність інформації, що одержується (збирається) про Користувача. 

1.7. Медіатор є відповідальним за зміст, достовірність і актуальність наданої ним Сайту інформації про себе та про послуги, які він погоджується надавати. 

1.8. Адміністратор збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер Користувача, а також про дату, час, тривалість перебування на Сайті. 

1.9. На Сайті використовуються файли cookie для збору знеособленої інформації про відвідування Сайту та з метою оптимізації його роботи. 

1.10. На Сайті можуть бути розміщені посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). Дія цієї Політики конфіденційності на такі сайти не поширюється.

1.11. Цей Сайт містить посилання на інші сторонні веб-сайти та онлайн-сервіси.  Розміщення на цьому Сайті посилань на інші веб-сайти або онлайн-сервіси не означає схвалення, дозволу, або представництва на цьому Сайті цією третьою стороною. Контроль за сторонніми веб-сайтами та онлайн-сервісами не здійснюється Адміністратором і Адміністратор не несе відповідальності за Політику безпеки/конфіденційності, що використовується такими ресурсами. Коли Ви йдете з цього Сайту, Вам слід ознайомитися із заявою про безпеку кожного сайту, який збирає особисту інформацію.

  1. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА МЕДІАТОРІВ 

2.1. Адміністратор здійснює збір та обробку інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та інші контактні дані, а також додаткової інформації про Користувача виключно за його/її бажанням.

2.2. Адміністратор здійснює збір та обробку наданих Сайту Медіатором його/її персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по-батькові, e-mail, телефон та інших контактних даних, а також відомостей про його/її професійну підготовку, спеціалізацію, робочу мову, місце надання послуг офлайн, умови надання послуг тощо, з метою забезпечення таких можливостей:

  • сторонам конфліктів / спорів – знайти медіатора для вирішення своєї ситуації;
  • судовій системі, державним органам, органам місцевого самоврядування – проінформувати сторони спорів про місце, де можна обрати медіатора;
  • медіаторам – мати рівні можливості для самопрезентації.

2.3. Медіатор надає інформацію про його/її персональні, контактні та професійні дані шляхом заповнення реєстраційної анкети. У разі необхідності змінити інформацію, Медіатор заповнює нову реєстраційну анкету і повідомляє про це оновлення Адміністратора.

2.4. Адміністратор здійснює збір та обробку наданих Сайту іншими Користувачами персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по-батькові, e-mail, телефон та інших контактних даних тощо, виключно для забезпечення комунікації з такими Користувачами, ініційованої ними через форму зворотного зв’язку або через електронну адресу Сайту, в обсягах, необхідних для вирішення поставленого Користувачем питання.

  1. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
    КОРИСТУВАЧІВ ТА МЕДІАТОРІВ

3.1. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються суворо за призначенням, зазначеним у пунктах 2.1.-2.2. цієї Політики конфіденційності.

3.3. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам.

3.4. Надання персональних даних Користувача на запит державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

3.5. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії Сайту безстроково.

3.6. Персональні дані Користувача знищуються за бажанням самого Користувача на підставі його звернення.

3.7. Адміністратор має право знищити персональні дані Медіатора у випадку, коли анкета не була погоджена протягом місяця з моменту її подання.

3.8. Адміністратор має право приховати інформацію про медіатора з публічного доступу на вимогу /за запитом організації, членом якої є Медіатор, або яка позначена як місце навчання Медіатора, або за рішенням суду.

3.9. Користувач має право на підставі запиту отримувати від Адміністратора інформацію щодо обробки його персональних даних.

3.10. Користувач має право надсилати Адміністратору свої запити, в т.ч. щодо використання/видалення його персональних даних, у письмовій формі за адресою mediators.com.ua@gmail.com

3.11. Адміністратор зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що надійшов, протягом 5 днів з моменту надходження звернення.

3.12. Адміністратор розміщує отриману від Медіатора інформацію на сторінці Сайту “Пошук медіатора”. В разі отримання повідомлення Медіатора про оновлення інформації Адміністратор розміщує на Сайті оновлену реєстраційну анкету.

3.13. Адміністратор вживає технічних та організаційно-правових заходів з метою забезпечення захисту персональних даних користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення та інших неправомірних дій.

Меню